Giáo trình trắc địa là tài liệu phục vụ viêc dạy và học môn trắc địa. Giáo trình đưa ra những kiến thức cơ bản về trắc địa, các lý thuyết về sai số đo và đo các yếu tố cơ bản như: góc, đ
Date published: 19.08.2014 | 16:38
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Giáo trình Trắc Địa

\r\n Tác giả: Lê Văn Định

\r\n

\r\n Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng

\r\n

\r\n Giáo trình trắc địa là tài liệu phục vụ viêc dạy và học môn trắc địa. Giáo trình đưa ra những kiến thức cơ bản về trắc địa, các lý thuyết về sai số đo và đo các yếu tố cơ bản như: góc, đo dài, đo cao phục vụ cho việc đo vẽ bản đồ và mặt cắt địa hình. Từ đó đưa ra cụ thể công tác trắc địa trong từng lĩnh vực xây dựng cụ thể.

\r\n

\r\n (ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]