0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Hà Nội – Kinh đô sáng tạo của Đông Nam Á – Tầm nhìn một thành phố

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) File PDF:

Hà Nội – Kinh đô sáng tạo của Đông Nam Á – Tầm nhìn một thành phố

 

 

 

 

Định dạng tài liệu: (.pdf)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi