0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
200 EP
Hồ sơ Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Khu đô thị mới

Hồ sơ báo cáo chi tiết, bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

Mở đầu

Chương i: mô tả tóm tắt dự án

Chương ii: điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án

Chương iii: đánh giá các tác động môi trường

Chương iv: biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Chương v: chương trình quản lý và giám sát môi trường

Chương vi: tham vấn ý kiến cộng đồng

Kết luận, kiến nghị và cam kết

Định dạng tài liệu: thuyết minh file word (.doc)

(bnt-acvn13)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi