Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) File PDF: 

Hồ sơ thiết kế ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000 Bắc An Khánh – Thành phố Mới – Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức – Thành Phố Hà Nội

 

Định dạng tài liệu: (.pdf)

Date published: 21.10.2020 | 14:42
Available in Ebook

Hồ sơ thiết kế ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000 Bắc An Khánh – Thành phố Mới – Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức – Thành Phố Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) File PDF: 

Hồ sơ thiết kế ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000 Bắc An Khánh – Thành phố Mới – Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức – Thành Phố Hà Nội

 

Định dạng tài liệu: (.pdf)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]