Tài liệu phân tích về nhà ở xã hội tại Pháp và giới thiệu một số trường hợp cụ thể tại TPHCM, từ đó đưa ra các định hướng về việc quản lý chất lượng nhà ở xã hội như tăng cường vai tr
Date published: 21.09.2013 | 10:02
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Khóa tập huấn về quản lý chất lượng nhà ở xã hội

Tài liệu giới thiệu, phân tích các chính sách về nhà ở xã hội, đưa ra các chỉ tiêu, quy chuẩn thiết kế tại Pháp, giới thiệu một số trường hợp cụ thể tại TPHCM. Từ đó đưa ra các định hướng về việc quản lý chất lượng nhà ở xã hội: Tăng cường vai trò chủ đầu tư, tuân thủ chất lượng và tăng cường công tác bảo trì đồng thời đưa ra các câu hỏi kiến nghị cho vấn đề quản lý chất lượng nhà ở xã hội.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]