Bài báo cáo trình bày tổng thể về quá trình thi công hầm Thủ Thiêm, kinh nghiệm thi công các công trình ngầm sử dụng phương pháp đào hở và phương pháp TBM
Date published: 27.02.2014 | 22:54
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Kinh nghiệm thi công hầm Thủ Thiêm và các công trình ngầm, Metro trên thế giới

Bài báo cáo trình bày tổng thể về quá trình thi công hầm Thủ Thiêm, kinh nghiệm thi công các công trình ngầm sử dụng phương pháp đào hở và phương pháp TBM

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]