Tất cả các sự cố đều có chung một nguồn gốc và đều liên quan không chỉ tới những tác động của thảm hoạ thiên nhiên của việc khai thác sử dụng thái quá hoặc các nhân tố khác mà còn liên quan t
Date published: 28.02.2014 | 12:47
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Kỹ năng điều tra sự cố công trình và bài học

Tất cả các sự cố đều có chung một nguồn gốc và đều liên quan không chỉ tới những tác động của thảm hoạ thiên nhiên của việc khai thác sử dụng thái quá hoặc các nhân tố khác mà còn liên quan tới những quan niệm đã lỗi thời về độ ổn định của bản thân công trình trong quá trình xây dựng, trong khai thác sử dụng một cách an toàn như một hệ thống phức tạp bền vững lâu dài tổng thể. Vì vậy mỗi sự cố xảy ra chúng ta cần tìm ra bài học để không lặp lại sự cố trong tương lai với cách làm khoa học – chính xác – khách quan.

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]