Tài liệu phân tích các mô hình công nghệ và công trình cây xanh, giới thiệu hội đồng công trình xanh ở TPHCM; nghiên cứu kinh nghiệm của vùng Rhone-Alpes về công nghệ mới, từ đó đánh giá và đưa ra các
Date published: 21.09.2013 | 10:15
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Mô hình công nghệ và công trình xanh tại TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu giới thiệu về các mô hình công nghệ và công trình cây xanh tập trung vào các vấn đề: Các chính sách, kinh nghiệm tiết kiệm năng lượng và nghiện cứu dự án tòa nhà xanh của sở khoa học và công nghệ. Giới thiệu về hội đồng công trình xanh và sự ra đời của các công trình xanh tại Việt Nam về  cơ cấu tổ chức, các lĩnh vực hoạt động, đưa ra bộ tiêu chuẩn Lotus để thiết kế công trình xanh. Nghiên cứu kinh nghiệm của vùng Rhone-Alpes về công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng và mô hình công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. Trên cơ sở đó đánh giá đưa ra khuyến nghị và phương hướng hành động cho các công trình xanh.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]