Bài báo cáo giời thiệu tổng quan về các công trình ngầm trong đô thị, phân tích tổng quan những tác động của nó trong quá trình phát triển đô thị. Tiến tới đề xuất một số các giải pháp quy hoạch
Date published: 27.02.2014 | 22:59
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Một số vấn đề thiết kế quy hoạch và cấu tạo công trình ngầm đô thị

Bài báo cáo giời thiệu tổng quan về các công trình ngầm trong đô thị, phân tích tổng quan những tác động của nó trong quá trình phát triển đô thị. Tiến tới đề xuất một số các giải pháp quy hoạch và kết cấu cho các công trình ngầm đô thị.

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]