Bài báo cáo phân tích, đánh giá và khắc phục các vấn đề rủi ro trong việc đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị
Date published: 27.02.2014 | 22:32
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Một số vấn đề về đánh giá và quản lý rủi ro trong xây dựng công trình ngầm đô thị

Bài báo cáo phân tích, đánh giá và khắc phục các vấn đề rủi ro trong việc đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]