0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file excel (.xls)

-  Niên giám thống kê huyện Mường Chà là một ấn phẩm được Chi cục Thống kê Mường Chà biên soạn hàng năm, với nội dung gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạn tình hình kinh tế - xã hội của huyện.

- Niên giám Thống kê Mường Chà 2019 bao gồm số liệu 5 năm (2015-2019) trên cơ sở số liệu tổng hợp các cuộc điều tra, thu thập tổng hợp số liệu của các phòng, ban liên quan trên địa bàn huyện và số liệu phân bổ của Cục Thống kê tỉnh. Nội dung cuốn số liệu niên giám thống kê 2019 phản ánh tương đối đầy đủ, cơ bản thực trạng kinh tế - xã hội của huyện Mường Chà qua các năm. Tuy nhiên trong quá trình biên soạn không tránh được những thiếu sót, Chi cục Thống kê huyện Mường Chà mong muốn các đọc giả đóng góp ý kiến xây dựng để cuốn số liệu niên giám năm 2019 được hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin của các cấp, các ngành,  tổ chức và cá nhân.

- Mục tiêu của việc Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên: Giúp phản ánh đúng thực trạng phát triển của tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác; dự báo đánh giá tình hình cung cấp dữ liệu để phân tích, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện cho phù hợp; hỗ trợ tình kiếm dư địa phát triển tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, địa phương.....

- Thời điểm lập Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi