0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Thông tin tài liệu niên giám thống kê năm 2019 huyện Nậm Pồ

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file excel (.xls)

- Để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, quản lý, điều hành, hoạch định chiến lược; xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của các cấp, các ngành, nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư, doanh nhân và của người dùng tin, Chi cục Thống kê huyện Nậm Pồ biên tập và xuất bản ''Niên giám Thống kê huyện Nậm Pồ năm 2019”. Cuốn Niên giám này sẽ công bố số liệu KT-XH chính thức các năm: 2015, 2016, 2017, 2018 và sơ bộ năm 2019.

- Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Chi cục Thống kê huyện Nậm Pồ biên soạn hàng năm, với nội dung gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình Kinh tế - Xã hội của huyện.

- Mục tiêu của việc lập Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên: Giúp phản ánh đúng thực trạng phát triển của tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác; dự báo đánh giá tình hình cung cấp dữ liệu để phân tích, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện cho phù hợp; hỗ trợ tình kiếm dư địa phát triển tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, địa phương.....

- Thời điểm lập Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên là năm 2019 với thành phần hồ sơ là tài liệu thuyết minh Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Đặt mua tài liệu niên giám thống kê huyện Nậm Pồ năm 2019

Cách 1: Đăng ký tài khoản ngay tại đây và đặt mua tài liệu niên giám thống kê ngay trên website

Cách 2: Liên hệ qua số điện thoại hotline 0971.659.624

(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi