0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Niên giám thống kê năm 2019 tỉnh Bình Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê năm 2019 tỉnh Bình Thuận

+ Các bảng tính toán

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf)

(TQT-NQ-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi