Khóa tập huấn về quản lý chất lượng nhà ở xã hội
15 EP
Cơ sở dữ liệu và hệ thống theo dõi quản lý đất đai và bất động sản
15 EP
Chung cư và khái niệm về sở hữu riêng trong chung cư ở TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị và triển vọng chiến lược quản lý di sản trong khu trung tâm lịch sử của TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Quy trình đền bù giải tỏa và tái định cư trong quá trình cải tạo đô thị
15 EP
Trang 3/3
3
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]