Mô hình công nghệ và công trình xanh tại TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Phát triển nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Phương pháp triển khai thực hiện quy hoạch TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Điều hành và đầu tư tài chính dịch vụ đô thị cấp nước và xử lý nước thải
15 EP
Khóa tập huấn về quản lý chất lượng nhà ở xã hội
15 EP
Cơ sở dữ liệu và hệ thống theo dõi quản lý đất đai và bất động sản
15 EP
Chung cư và khái niệm về sở hữu riêng trong chung cư ở TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị và triển vọng chiến lược quản lý di sản trong khu trung tâm lịch sử của TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Trang 3/3
3
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]