Tài liệu giới thiệu về sự phát triển nhà ở xã hội tại Pháp, tình hình nhà ở xã hội ở TPHCM, từ đó đưa ra thảo luận, đánh giá các vấn đề về đối tượng thuê mua nhà, quy mô nhà ở và các ngu
Date published: 21.09.2013 | 10:11
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Phát triển nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu tập trung về vấn đề phát triển nhà ở xã hội. Giới thiệu các nền tảng, giao thực hiện, xác định các phương tiện tài chính và thành lập các  đơn vị phát triển cũng như quản lý nhà ở xã hội tại Pháp đồng thời phân tích việc phát triển nhà ở xã hội tại TPHCM về các quy định hiện hành, thực trạng xây dựng, các chính sách, nguồn tài chính và các cơ quan quản lý và đầu tư trong việc phát triển nhà ở xã hội. Từ đó đưa ra thảo luận và đánh giá các vấn đề chính về đối tượng thuê và mua nhà , diện tích phù hợp, các nguồn tài chính, các nguồn và công cụ tài chính cũng như quy mô nhà ở xã hội.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]