Bài báo cáo trình bày tổng thể phương pháp thi công hở các công trình ngầm thành phố, các giải pháp bảo vệ thành hào thi công.
Date published: 28.02.2014 | 12:50
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Phương pháp thi công hở trong xây dựng công trình ngầm thành phố

Bài báo cáo trình bày tổng thể phương pháp thi công hở các công trình ngầm thành phố, các giải pháp bảo vệ thành hào thi công.

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]