Tài liệu tập trung vào quy hoạch chiến lược ở Lyon, Pháp, thực trạng tại TPHCM, từ đó đưa ra các khuyến nghị về việc triển khai các chiến lược quy hoạch và quy hoạch phân khu
Date published: 21.09.2013 | 10:09
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Phương pháp triển khai thực hiện quy hoạch TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu tập trung giới thiệu và phân tích về quy hoạch chiến lược ở cộng đồng Lyon, quy hoạch các thành phố lớn ở Pháp, các đồ án quy hoach chung mới và quy hoạch đô thị địa phương của cộng đồng đô thị Lyon. Từ đó có các định hướng , chiến lược quy hoạch tại Việt  Nam nói chung và Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng . Đồng thời đưa ra khuyến nghị về việc triển khai các chiến lược quy hoạch và quy hoạch phân khu.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]