Tài liệu phân tích chính sách giao thông của đô thị Grenoble nhằm giảm việc đi lại bằng xe hơi, đồng thời đánh giá mạng lưới xe buýt tại TPHCM, từ đó so sánh, đưa ra khuyến nghị, đề xuất giải ph
Date published: 21.09.2013 | 10:28
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Quản lý một tuyến xe buýt

Tài liệu tập trung giới thiệu chính sách của giao thông của cộng đồng đô thị Grenoble (Pháp) với mục tiêu giảm việc đi lại bằng xe hơi. Trong đó phân tích về lịch sử giao thông công cộng, vai trò của các cơ quan thẩm quyền và đơn vị khai thác mạng lưới, đưa ra các dự án đang thực hiện và mạng lưới giao thông công cộng tại đây. Cùng với đó, tài liệu phân tích, đánh giá mạng lưới xe buýt và các đơn vị quản lý tại TP. Hồ Chí Minh bao gồm: Sở giao thông vận tải, trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, các đơn vị chủ lực. Từ đó so sánh, nghiên cứu để xác định mục tiêu , phương pháp, khuyến nghị và đề xuất giải pháp cho công tác quản lý tuyến buýt số 8 tại TP. Hồ Chí Minh.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]