Bài báo cáo nêu khái quát tình hình hiện trạng xây dựng các công trình ngầm tại Tp. Hồ Chí Minh, phân tích đánh giá các bất cập, khó khăn trong quá trình thi công. Đưa ra các giải pháp định hướng quy ho
Date published: 28.02.2014 | 12:52
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Quy hoạch đô thị thành phố Hồ Chí Minh cần sớm tổ chức không gian các công trình ngầm

Bài báo cáo nêu khái quát tình hình hiện trạng xây dựng các công trình ngầm tại Tp. Hồ Chí Minh, phân tích đánh giá các bất cập, khó khăn trong quá trình thi công. Đưa ra các giải pháp định hướng quy hoạch không gian ngầm cho thành phố.

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]