Tài liệu trình bày năm xu hướng phát triển chủ đạo tạo nên thế kỷ 21, trong đó nhấn mạnh vào sự đô thị hóa, phân tích những hậu quả của việc quy hoạch đô thị yếu kém. Từ đó đưa ra khái
Date published: 03.10.2013 | 17:08
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Quy hoạch ở Việt Nam: Nghĩ lại các thành phố!

Tài liệu trình bày năm xu hướng phát triển chủ đạo tạo nên thế kỷ 21, trong đó nhấn mạnh vào sự đô thị hóa. Đến cuối thế kỷ 21 thì  85% dân số thế giới sẽ sống trong các đô thị. Tài liệu cũng phân tích những hậu quả của việc quy hoạch đô thị yếu kém. Từ đó đưa ra khái niệm đô thị tư duy mới cho quy hoạch đô thị Việt Nam, bao gồm phân vùng tiêu chuẩn, phân vùng ưu đãi, phân vùng dựa trên hình thức và phân vùng theo hiệu suất. Các thành phố cần liên tục nâng cao sự hiệu quả và khả năng phục hồi. Mỗi thành phố nên thiết lập chiến lược giao thông, năng lượng, cân nhắc mức độ sử dụng của các công ty, để thể hiện nhu cầu sử dụng trong hiện tại và tương lai, và vạch ra một kế hoạch cho tầm nhìn tương lai, ưu tiên các nguồn năng lượng phát triển bền vững, thải carbon thấp. 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]