Tài liệu tập trung giới thiệu và phân tích tầm nhìn, mô hình phát triển khu đô thị mới, cơ sở hạ tầng và nêu ra những khó khăn về bồi thường và tái định cư trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị của TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đưa ra các bối cảnh chung và những kinh nghiệm, hành động Lyon (Pháp) nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phát huy tối đa nguồn vốn huy động. 

Date published: 29.08.2013 | 08:06
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Quy trình đền bù giải tỏa và tái định cư trong quá trình cải tạo đô thị

Tài liệu tập trung giới thiệu và phân tích tầm nhìn, mô hình phát triển khu đô thị mới, cơ sở hạ tầng và nêu ra những khó khăn về bồi thường và tái định cư trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị của TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đưa ra các bối cảnh chung và những kinh nghiệm, hành động Lyon (Pháp) nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phát huy tối đa nguồn vốn huy động. 

Tags

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]