Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) File PDF:

Sustainable smart city for better future Splendora An Khánh JVC – Thành phố thông minh bền vững cho tương lai tốt đẹp hơn Splendora An Khánh JVC

 

 

 

 

 

Định dạng tài liệu: (.pdf)

Date published: 21.10.2020 | 15:22
Available in Ebook

Sustainable smart city for better future Splendora An Khánh JVC – Thành phố thông minh bền vững cho tương lai tốt đẹp hơn Splendora An Khánh JVC

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) File PDF:

Sustainable smart city for better future Splendora An Khánh JVC – Thành phố thông minh bền vững cho tương lai tốt đẹp hơn Splendora An Khánh JVC

 

 

 

 

 

Định dạng tài liệu: (.pdf)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]