Việc quản lý CTR không hợp lý, xử lý chất thải rắn không hợp kỹ thuật vệ sinh là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng…(lnv)
Date published: 01.04.2014 | 11:10
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Tác động của ô nhiễm môi trường do chất thải rắn

Báo cáo môi trường quốc gia

Việc quản lý CTR không hợp lý, xử lý chất thải rắn không hợp kỹ thuật vệ sinh là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng…(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]