Tài liệu trình bày thực trạng phát triển đô thị tại Hà Nội. Cùng với đó là sự gia tăng thu nhập hộ gia đình và dân số, đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi phải phát triển nhanh chóng hệ thốn
Date published: 03.10.2013 | 16:17
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Thay đổi cấu trúc đô thị Hà Nội: Sự chuyển dịch và xu hướng phát triển

Tài liệu tập trung trình bày thực trạng phát triển đô thị tại Hà Nội. Cùng với sự phát triển đô thị là sự gia tăng thu nhập hộ gia đình và dân số. Các hộ gia đình sẽ chuyển phương tiện từ xe máy sang ô tô như một lựa chọn ưu tiên trong giao thông, đồng thời nhu cầu cho đất ở và diện tích nhà sẽ tăng nhanh hơn dân số. Từ đó, đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi phải phát triển nhanh chóng hệ thống giao thông hiệu quả, phù hợp với cấu trúc không gian kết hợp mới, bên cạnh đó là tăng tính đàn hồi của nguồn cung về đất và diện tích sàn là ưu tiên chính, duy trì những nhà đầu tư phát triển bán chính thức cho tới văn phòng kinh doanh và nhà ở cao cấp. 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]