Tài liệu phân tích bối cảnh, tình hình thiết kế đô thị dọc theo các trục đường mới mở tại TPHCM, đưa ra các kinh nghiệm thực tế từ Pháp, châu Âu và Mỹ, từ đó đánh giá, đưa ra các khuyến nghị
Date published: 21.09.2013 | 14:03
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Thiết kế đô thị dọc theo các trục đường mới mở

Tài liệu tập trung phân tích về bối cảnh, tình hình thiết kế đô thị theo các trục đường mới mở tại TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, đánh giá về sự cần thiết, mục tiêu, kế hoạch, nội dung đã thực hiện với tuyến đường Tân Sơn Nhất- Bình Lợi và dọc theo xa lộ Hà Nội. Đưa ra các kinh nghiệm ở Pháp, châu Âu và Mỹ về thiết kế đô thị dọc theo các trục đường mới mở, giới thiệu về chính sách, phương thức, tài chính và đặc biệt thiết kế kiến trúc xung quanh các không gian công cộng. Trên cơ sở đó để đánh giá, đưa ra các vấn đề cụ thể và tổng hợp các khuyến nghị của các chuyện gia để thực hiện thiết kế đô thị như thiết kế đường giao thông, quy hoạch, chính sách quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và thuế. 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]