0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Tư duy ''biến chất thải thành tài nguyên'' - Một phương lớn trong nghiên cứu môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam

- Quan niệm về chất thải
- Số liệu thống kê lượng chất thải ở Việt Nam
- Các mô hình thành công trong việc tận dụng chất thải
- Tư duy “biến chất thải thành tài nguyên
(ht-lla)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi