- Quan niệm về chất thải - Số liệu thống kê lượng chất thải ở Việt Nam - Các mô hình thành công trong việc tận dụng chất thải - Tư duy “biến chất thải thành tài nguyên
Date published: 24.09.2014 | 09:34
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Tư duy ''biến chất thải thành tài nguyên'' - Một phương lớn trong nghiên cứu môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam

- Quan niệm về chất thải
- Số liệu thống kê lượng chất thải ở Việt Nam
- Các mô hình thành công trong việc tận dụng chất thải
- Tư duy “biến chất thải thành tài nguyên
(ht-lla)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]