Tài liệu trình bày tổng quan về vùng thủ đô Hà Nội, đặt ra những yêu cầu bảo tồn và kiểm soát phát triển cho vùng và đưa ra các biện pháp giảm tải cho thủ đô HN, liên kết không gian công nghiệp v
Date published: 03.10.2013 | 16:43
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Vùng thủ đô trong vị thế mới

Tài liệu trình bày tổng quan về vùng thủ đô Hà Nội, đây là vùng kinh tế tổng hợp lớn của quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương; là khu vực phát triển năng động, có chất lượng đô thị cao, môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển bền vững; là trung tâm chính trị, văn hoá - lịch sử, khoa học, giáo dục - đào tạo và du lịch lớn của cả nước. Tài liệu cũng đặt ra những yêu cầu bảo tồn và kiểm soát phát triển cho vùng như yêu cầu bảo vệ những khu vực tự nhiên rừng đầu nguồn, các l­ưu vực sông, đê điều… kết hợp với yêu cầu bảo vệ các công trình đầu mối hạ tầng kĩ thuật quan trọng của quốc gia, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn các vùng di sản, di tích văn hoá lịch sử quốc gia và các vùng cảnh quan có giá trị cao về môi trường, du lịch, có giá trị trong giáo dục cộng đồng, bảo toàn những vùng nông nghiệp quan trọng trong chiến l­ược của quốc gia về an ninh l­ương thực đồng bằng sông Hồng. Tài liệu đưa ra các biện pháp giảm tải cho thủ đô Hà Nội, liên kết không gian công nghiệp vùng, liên kết phát triển hạ tầng xã hộivà liên kết giao thông và hạ tầng kỹ thuật vùng

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]