Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Bản vẽ:

QH-01: Bản đồ hiện trạng khu đất

QH-02: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-03: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-04: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

QH-05: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-06: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

QH-10: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH-11: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

QH-12: Bản đồ chỉ giới xây dựng

QH-13: Bảng tính khối lượng san nền

 Các loại bản đồ nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acud)

Date published: 30.08.2019 | 13:58
Available in Ebook

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị An Phú Thịnh tỷ lệ 1/500

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Bản vẽ:

QH-01: Bản đồ hiện trạng khu đất

QH-02: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-03: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-04: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

QH-05: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-06: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

QH-10: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH-11: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

QH-12: Bản đồ chỉ giới xây dựng

QH-13: Bảng tính khối lượng san nền

 Các loại bản đồ nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acud)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]