Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 67.788 ha, bao gồm: Thành phố Quy Nhơn hiện hữu diện tích khoảng 28.552,85 ha; Huyện Tuy Phước có diện tích khoảng 21.712,57 ha; Hai xã Canh Vinh và Canh Hiển (huyện Vân Canh) có diện tích khoảng 13.676 ha; ba xã Cát Tiến, Cát Chánh và một phần xã Cát Hải (huyện Phù Cát) có diện tích khoảng 3.846,6ha. Toàn bộ khu vực quy hoạch được giới hạn như sau:

-Phía Bắc giáp huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

-Phía Tây giáp thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

-Phía Đông giáp biển Đông.

-Phía Nam giáp thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ

QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH02A: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông

QH02B: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

QH04: Bản đồ định hướng phát triển không gian

Thiết kế đô thị: (6 bản vẽ, định dạng ảnh khổ lớn)

-Vùng kiến trúc cảnh quan đô thị

-Tổ chức không gian các khu chức năng đô thị

-Tổ chức không gian cây xanh, mặt nước

QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH07: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH08: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH11: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược DMC

               

Định dạng tài liệu: Bản vẽ Autocad(.dwg), thuyết minh file word(.doc)

(b-acvn14)

Date published: 02.02.2018 | 22:53
Available in Ebook

Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 67.788 ha, bao gồm: Thành phố Quy Nhơn hiện hữu diện tích khoảng 28.552,85 ha; Huyện Tuy Phước có diện tích khoảng 21.712,57 ha; Hai xã Canh Vinh và Canh Hiển (huyện Vân Canh) có diện tích khoảng 13.676 ha; ba xã Cát Tiến, Cát Chánh và một phần xã Cát Hải (huyện Phù Cát) có diện tích khoảng 3.846,6ha. Toàn bộ khu vực quy hoạch được giới hạn như sau:

-Phía Bắc giáp huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

-Phía Tây giáp thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

-Phía Đông giáp biển Đông.

-Phía Nam giáp thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ

QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH02A: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông

QH02B: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

QH04: Bản đồ định hướng phát triển không gian

Thiết kế đô thị: (6 bản vẽ, định dạng ảnh khổ lớn)

-Vùng kiến trúc cảnh quan đô thị

-Tổ chức không gian các khu chức năng đô thị

-Tổ chức không gian cây xanh, mặt nước

QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH07: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH08: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH11: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược DMC

               

Định dạng tài liệu: Bản vẽ Autocad(.dwg), thuyết minh file word(.doc)

(b-acvn14)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]