0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu vực phía Nam đầu cầu Nhơn Hội(Khu C) thuộc khu đô thị-thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn tỉ lệ 1/2000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

*Bản vẽ hạ tầng:

QH-01: Bản đồ hiện trạng khu đất

QH-02: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-03: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH-04: Bản đồ quy hoạch thiết kế đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng thể, cơ cấu sử dụng đất

QH-06: Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-09: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH-10: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-11: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-12: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

*Bản vẽ kiến trúc:

KT-01: Thiết kế kiến trúc trung tâm thương mại 01

KT-02: Thiết kế kiến trúc trung tâm thương mại 02

KT-03: Thiết kế kiến trúc trung tâm thể dục thể thao

KT-04: Thiết kế kiến trúc nhà trẻ mẫu giáo

KT-05: Thiết kế kiến trúc trung tâm dịch vụ

KT-06: Thiết kế kiến trúc các lô nhà biệt thự

KT-07: Thiết kế kiến trúc nhà hàng

KT-08: Thiết kế kiến trúc trường tiểu học

Các bản ảnh kiến trúc công trình

Các loại bản đồ nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)và thuyết minh file word(.doc)

(3ae-acud)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi