Khu công nghiệp, công nghiệp, phía nam quốc lộ 19, công nghiệp bình định, tỉnh bình định, khu công nghiệp, quy hoạch bình định, quy hoạch công nghiệp, quy hoạch chung khu công nghiệp, Khu cong nghiep, cong nghiep
Date published: 07.02.2018 | 21:44
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng Khu vực công nghiệp phía Nam Quốc Lộ 19 tỉnh Bình Định đến năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030

 

Khu vực công nghiệp Nam Quốc lộ 19 nằm ở phía Nam, ranh giới phía bắc là Quốc lộ 19, tại thị xã An Nhơn, Huyện Tây Sơn;

 

Nằm trên một phần Phường Nhơn Hòa, xã Nhơn Thọ, xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn); xã Bình Nghi, xã Tây Xuân, xã Bình Tường, xã Tây Giang (huyện Tây Sơn).

Được chia làm 02 tiểu khu:

 

Tiểu khu số 1: tại phường Nhơn Hòa, xã Nhơn Thọ, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, có giới cận:

+ Phía Bắc giáp Quốc lộ 19;

+ Phía Nam giáp núi;

+ Phía Đông giáp Núi;

+ Phía Tây giápsuối Đồng Xiêm.

+ Diện tích tiểu khu số 1: 4682 ha

 Tiểu khu số 2: tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn

+ Phía Bắc giáp Quốc lộ 19;

+ Phía Nam giáp thôn Nam Giang ;

+ Phía Đông giáp suối Đồng Tre;

+ Phía Tây giáp Núi.

+ Diện tích tiểu khu số 2: 485 ha

 

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Quy định quản lý quy hoạch (Dự thảo)

3- Phần bản vẽ

QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (định dạng ảnh khổ lớn. JPEG)

QH02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH05: Bản đồ định hướng phát triển không gian (định dạng ảnh khổ lớn. JPEG)

QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH07: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH10: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH11: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược DMC

               

Định dạng tài liệu: Bản vẽ Autocad(.dwg), thuyết minh file word(.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]