0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Bản vẽ khảo sát di tích huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.dwg)

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ chi tiết di tích Tổ Điền Thiên Nhai

+ Bản vẽ chi tiết di tích Trung tâm văn hóa Bàu Thành

+ Bản vẽ chi tiết di tích Chùa Long Bàn

+ Bản vẽ chi tiết di tích Chùa Long Hòa

+ Bản vẽ chi tiết di tích Thắng cảnh Dinh Cô

+ Bản vẽ chi tiết di tích Đình Thần Hắc Lăng

+ Bản vẽ chi tiết di tích Đình Thần Long Điền

+ Bản vẽ chi tiết di tích Mộ Châu Văn Tiếp

+ Bản vẽ chi tiết di tích Mộ Cô

+ Bản vẽ chi tiết di tích Núi Chân Tiên

+ Bản vẽ chi tiết di tích Trường Văn Lương

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi