Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch Khu tái định cư đường Yên Ninh

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch Khu tái định cư đường Yên Ninh - điều chỉnh

- Bản đồ quy hoạch phân lô Khu tái định cư đường Yên Ninh

- Bản đồ quy hoạch giao thông

Định dạng tài liệu: (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 27.01.2021 | 08:45
Available in Ebook

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư đường Yên Ninh – thành phố Phan Rang – Tháp Chàm¬ - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch Khu tái định cư đường Yên Ninh

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch Khu tái định cư đường Yên Ninh - điều chỉnh

- Bản đồ quy hoạch phân lô Khu tái định cư đường Yên Ninh

- Bản đồ quy hoạch giao thông

Định dạng tài liệu: (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]