Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Rang – Tháp chàm

*) Bảng tính:

- Biểu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2012 của thành phố Pha Rang – Tháp Chàm

- Phụ biểu kèm theo báo cáo

*) Bản vẽ:

- Biểu đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 07.01.2021 | 15:00
Available in Ebook

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 – Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Rang – Tháp chàm

*) Bảng tính:

- Biểu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2012 của thành phố Pha Rang – Tháp Chàm

- Phụ biểu kèm theo báo cáo

*) Bản vẽ:

- Biểu đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]