0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình, Đề án tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Căn cứ: kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và yêu cầu của Sở Tài chính tỉnh tại Công văn số 4780/STC-TCHCSN ngày 30/11/2020, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình, Đề án tỉnh do Sở Văn hoá và Thể thao làm chủ Chương trình bao gồm Đề án phát triển Văn hoá nông thôn,Đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

- Thời điểm báo cáo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình, Đề án tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi