Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Mục lục thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư phường Đô Vinh  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Bìa điều lệ Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (TL 1/500) Khu tái định cư phường Đô Vinh Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (TL 1/500) Khu tái định cư phường Đô Vinh Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- QH_01: Bản đồ vị trí và môi liên hện vùng

- QH_02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng sửu dụng đất

- QH _03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH_04: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH_05: Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan minh họa mẫu nhà

- QH_06: Bản đồ quy hoạch quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH_07: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH_08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH_09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

- QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng

- QH_11: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- QH_12: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

- QH_13:  Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 20.01.2021 | 08:49
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Mục lục thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư phường Đô Vinh  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Bìa điều lệ Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (TL 1/500) Khu tái định cư phường Đô Vinh Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (TL 1/500) Khu tái định cư phường Đô Vinh Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- QH_01: Bản đồ vị trí và môi liên hện vùng

- QH_02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng sửu dụng đất

- QH _03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH_04: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH_05: Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan minh họa mẫu nhà

- QH_06: Bản đồ quy hoạch quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH_07: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH_08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH_09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

- QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng

- QH_11: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- QH_12: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

- QH_13:  Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]