Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh Khu dân cư 44, 16ha phía Nam đường 16-4 (trục D2-D7) Phường Mỹ Hải Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình xin phê duyệt  Đồ án QHCT xây dựng đô thị (tỉ lệ 1 /500) Khu dân cư 44, 16 ha

Phía Nam đường 16-4 (trục D2-D7) Phường Mỹ Hải Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

- Hồ sơ đề xuất khu đô thị mới 44, 16 ha Phía Nam đường 16-4 (trục D2-D7) Phường Mỹ Hải Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

- Dự thảo : quy định về quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng và quản lý kiến trúc cảnh quan Khu dân cư 44,16 ha phía Nam đường 16-4 (trục D2-D7) Phường Mỹ Hải Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý thực hiện dự án khu đô thị mới 44, 16 ha Phía Nam đường 16-4 (trục D2-D7) Phường Mỹ Hải Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạchchi tiết xây dựng (tỉ lệ 1 /500) Khu đo thị mới phía Nam đường 16-4 (trục D2-D7) Phường Mỹ Hải Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- QH01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- QH03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng

- QH06: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng

- QH07: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- QH_08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH _09: Bản đồ quy hoạch hệ thóng thoát nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường

- QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- QH_11: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH_12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (pdf)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 22.01.2021 | 13:27
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh đồ án điều chỉnh QHCT (TL1/500) khu dân cư 44,16ha phía Nam đường 16-4 (trục D2 đến D7) phường Mỹ Hải – thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh Khu dân cư 44, 16ha phía Nam đường 16-4 (trục D2-D7) Phường Mỹ Hải Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình xin phê duyệt  Đồ án QHCT xây dựng đô thị (tỉ lệ 1 /500) Khu dân cư 44, 16 ha

Phía Nam đường 16-4 (trục D2-D7) Phường Mỹ Hải Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

- Hồ sơ đề xuất khu đô thị mới 44, 16 ha Phía Nam đường 16-4 (trục D2-D7) Phường Mỹ Hải Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

- Dự thảo : quy định về quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng và quản lý kiến trúc cảnh quan Khu dân cư 44,16 ha phía Nam đường 16-4 (trục D2-D7) Phường Mỹ Hải Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý thực hiện dự án khu đô thị mới 44, 16 ha Phía Nam đường 16-4 (trục D2-D7) Phường Mỹ Hải Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạchchi tiết xây dựng (tỉ lệ 1 /500) Khu đo thị mới phía Nam đường 16-4 (trục D2-D7) Phường Mỹ Hải Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- QH01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- QH03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng

- QH06: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng

- QH07: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- QH_08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH _09: Bản đồ quy hoạch hệ thóng thoát nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường

- QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- QH_11: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH_12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (pdf)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]