Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc ( trừ trục D6 - D7) thuộc xã Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc ( trừ trục D6 - D7) thuộc xã Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- QH_01: Sơ đồ vị trí khu quy hoạch

- QH_02: Bản đồ đánh giá quỹ đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH_03: Bản đồ quy hoạch cơ cấu phân khu chức năng

- QH_04: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan

- QH_05: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

- QH_06: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

- QH_07: Bản đồ quy hoạchphân lô   

- QH_08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH_09: Bảnđồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH_11: Bản đồ tổng hợp đường ống đường dây kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 26.01.2021 | 10:52
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc ( từ trục D6 - D7) thuộc xã Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc ( trừ trục D6 - D7) thuộc xã Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc ( trừ trục D6 - D7) thuộc xã Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- QH_01: Sơ đồ vị trí khu quy hoạch

- QH_02: Bản đồ đánh giá quỹ đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH_03: Bản đồ quy hoạch cơ cấu phân khu chức năng

- QH_04: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan

- QH_05: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

- QH_06: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

- QH_07: Bản đồ quy hoạchphân lô   

- QH_08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH_09: Bảnđồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH_11: Bản đồ tổng hợp đường ống đường dây kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]