Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư khu phố 11 - phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Khu phố 11, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Khu phố 11, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết

- Báo cáo kết quả thẩm định đồ án quy hoạch

- Bìa điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư khu phố 11 - phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư khu phố 11 - phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất lập quy hoạch

- Bản đồ đánh giá quỹ đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử đụng đất

- Bản đồ quy hoạch phân lô

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch chiều cao

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 21.01.2021 | 13:24
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư khu phố 11 - phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư khu phố 11 - phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Khu phố 11, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Khu phố 11, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết

- Báo cáo kết quả thẩm định đồ án quy hoạch

- Bìa điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư khu phố 11 - phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư khu phố 11 - phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất lập quy hoạch

- Bản đồ đánh giá quỹ đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử đụng đất

- Bản đồ quy hoạch phân lô

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch chiều cao

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]