Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

-Thuyết minh quy hoạch phân khu khu công viên trung tâm - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình xin phê duyệt quy hoạch phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm , tỉnh Ninh Thuận, tỷ lệ: 1/2.000

- Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu khu công viên trung tâm - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch hoạch phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm , tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp sử dụng đất

*) Bản vẽ:

- KT01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- KT02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- KT03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- KT02B: Bảnđồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- KT 02C: Bản đồ hiện trạng môi trường

- KTH 06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

- KT07: Bản dồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- KTH08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- KTH09: Quy hoạch phân khu – Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm

- KTH10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- KTH11: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- KTH12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- KTH12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 25.01.2021 | 13:40
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh quy hoạch phân khu khu công viên trung tâm - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

-Thuyết minh quy hoạch phân khu khu công viên trung tâm - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình xin phê duyệt quy hoạch phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm , tỉnh Ninh Thuận, tỷ lệ: 1/2.000

- Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu khu công viên trung tâm - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch hoạch phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm , tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp sử dụng đất

*) Bản vẽ:

- KT01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- KT02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- KT03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- KT02B: Bảnđồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- KT 02C: Bản đồ hiện trạng môi trường

- KTH 06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

- KT07: Bản dồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- KTH08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- KTH09: Quy hoạch phân khu – Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm

- KTH10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- KTH11: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- KTH12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- KTH12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]