Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch tổng hợp xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Biên bản giao nhận hồ sơ quy hoạch tổng hợp xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

*) Bản vẽ:

- QH.02B: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- KT-05: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- KT-06: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

- KT-07: Sơ đồ định hướng cấp điện

- KT-08: Sơ đồ định hướng cấp nước

- KT-09: Sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn nghĩa trang

- KT-10: Sơ đồ định hướng thông tin liên lạc

- QH - 02: Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

- QH - 04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

- QH – 05: Sơ đồ định hướng hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (pdf)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 21.01.2021 | 14:05
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh quy hoạch tổng hợp xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch tổng hợp xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Biên bản giao nhận hồ sơ quy hoạch tổng hợp xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

*) Bản vẽ:

- QH.02B: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- KT-05: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- KT-06: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

- KT-07: Sơ đồ định hướng cấp điện

- KT-08: Sơ đồ định hướng cấp nước

- KT-09: Sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn nghĩa trang

- KT-10: Sơ đồ định hướng thông tin liên lạc

- QH - 02: Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

- QH - 04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

- QH – 05: Sơ đồ định hướng hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (pdf)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]