Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu C – Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn tỷ lệ 1/500 - phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình xin phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu C - Khu Đô thị du lịch biển Bình Sơn tỷ lệ 1/500 - Phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng thống kê so sánh các chỉ tiêu sử dụng đất trong Khu C – Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn

*) Bản vẽ:

- QH_01: Bản đồ vị trí Khu C - Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn

- QH_02: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Khu C - Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn

- QH_03: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH_05: Bản đồ quy hoạch tồng thể hệ thống san nền – thoát nước mưa

- QH_05A: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH_06: Bản đồ mặt bằng tổng thể hệ thống cấp điện

- QH_07: Bản đồ mặt bằng tổng thể chiếu sáng ngoài trời

- QH_08: Bản đồ quy hoạch tổng thểhệ thống thoát nước thải

- QH_09: Bảnđồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH_10: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

- QH_11: Bản đồ mặt bằng tổng hợp đường ống đường dây

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 26.01.2021 | 10:10
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu C – Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn tỷ lệ 1/500 - phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thu

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu C – Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn tỷ lệ 1/500 - phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình xin phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu C - Khu Đô thị du lịch biển Bình Sơn tỷ lệ 1/500 - Phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng thống kê so sánh các chỉ tiêu sử dụng đất trong Khu C – Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn

*) Bản vẽ:

- QH_01: Bản đồ vị trí Khu C - Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn

- QH_02: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Khu C - Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn

- QH_03: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH_05: Bản đồ quy hoạch tồng thể hệ thống san nền – thoát nước mưa

- QH_05A: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH_06: Bản đồ mặt bằng tổng thể hệ thống cấp điện

- QH_07: Bản đồ mặt bằng tổng thể chiếu sáng ngoài trời

- QH_08: Bản đồ quy hoạch tổng thểhệ thống thoát nước thải

- QH_09: Bảnđồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH_10: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

- QH_11: Bản đồ mặt bằng tổng hợp đường ống đường dây

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]