Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đông Bắc ( khu K1) tỷ lệ 1/500 phường Thanh Sơn, Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đông Bắc ( khu K1) tỷ lệ 1/500 phường Thanh Sơn, Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp so sánh sử dụng đất

*) Bản vẽ:

- Bản đồ ranh giới

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân lô

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (pdf), (.xls)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 22.01.2021 | 13:49
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đông Bắc ( khu K1) tỷ lệ 1/500 phường Thanh Sơn, Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đông Bắc ( khu K1) tỷ lệ 1/500 phường Thanh Sơn, Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đông Bắc ( khu K1) tỷ lệ 1/500 phường Thanh Sơn, Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp so sánh sử dụng đất

*) Bản vẽ:

- Bản đồ ranh giới

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân lô

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (pdf), (.xls)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]