Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

- Mục lục báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh

- Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc

*) Bảng tính:

- Phụ lục số 03: Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

*) Bản vẽ:

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 09.01.2021 | 08:12
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc – Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

- Mục lục báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh

- Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc

*) Bảng tính:

- Phụ lục số 03: Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

*) Bản vẽ:

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]