Đề án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các kỹ sư khi thực hiện quy hoạch đỉnh hướng cấp điện các thành phố, thị xã, huyện trực thuộc tỉnh Quảng Ninh đồng thời cũng là tài liệu bổ ích ch
Date published: 29.01.2018 | 23:28
Available in Ebook
Tỉnh, Thành phố khác
100 EP

Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 (tập 1- Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV)

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập đề án: tháng 6/2016

Đề án bao gồm: 12 Chương

- Chương 1: Hiện trạng phát triển điện lực tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

- Chương 2: Hiện trạng và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh

- Chương 3:  Thông số đầu vào và các tiêu chí cho giai đoạn quy hoạch

- Chương 4: Dự báo nhu cầu điện

- Chương 5: Sơ đồ phát triển điện lực

- Chương 6: Quy hoạch phát triển nguồn năng lực tái tạo và cấp điện cho vùng sâu vùng xa, hải đảo không nối lưới

- Chương 7: Cơ chế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh

- Chương 8: Tổn hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình điện

- Chương 9: Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư

- Chương 10: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội chương trình phát triển điện lực

- Chương 11: Cơ chế quản lý thực hiện quy hoạch

- Chương 12: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu: File pdf (322 trang)

 (ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]