0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2020 – tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2020

- Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết có Tổng diện tích 39.329ha.

- Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a) Điều chỉnh ranh giới, chức năng và bổ sung một số khu dân cư

b) Điều chỉnh ranh giới, chức năng và chỉ tiêu quy hoạch một số khu vực để xây dựng trung tâm hành chính, công trình văn hóa, dịch vụ thương mại

c) Đối với một số khu dân cư hiện hữu có quy mô dưới lha (hình thành từ lâu, hiện đang có dân cư sinh sống ổn định) nhưng không điều chỉnh trong nội dung quyết định này, UBND thành phố Đà Lạt căn cứ vào hiện trạng thực tế và các quy định hiện hành để trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét chủ trưong cho phép quy hoạch theo hướng chỉnh trang theo hiện trạng tại từng vị trí khu dân cư.

d) Di chuyển một số điểm công nghiệp ra ngoài khu trung tâm

đ) Điều chỉnh cục bộ giao thông:

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2020 là: Phát triển Đà Lạt là “Một trong những trung tâm du lịch, đặc biệt là du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo và sinh thái của vùng, cả nước và quốc tế”

- Được UBND thành phố Đà Lạt phê duyệt tại Quyết định số 443-QĐ/UBND ngày 14 tháng 2 năm 2011

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2020

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ định hướng hệ thống cấp năng lượng

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi