0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư Bình Thắng

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Vị trí: Phường Bình An , thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ quy hoạch cấp nước

-QH02: Bản đồ quy hoạch nước thải

-QH03: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) , Thuyết minh định dạng word (.doc)

 (nhh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi