0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (nay là quy hoạch phân khu) Khu công nghiệp số 3, Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định quy định quản lý

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, đánh giá đất xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, môi trường

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi