Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Date published: 21.02.2021 | 19:56
Available in Ebook

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ nền địa hình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(bnt-19)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]