0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định thành lập cụm công nghiệp

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

QH-02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

QH-03: Bản đồ hiện trạng môi trường

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

QH-07.1: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật san nền

QH-07.2: Bảng tính khối lượng san nền

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-07.6: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi